21 december concert ‘Season’s Greetings’

Op 21 december trad het Drents Vocaal Ensemble voor een volle Dorpskerk in Gieten onder leiding van Viola Land op met een afwisselend kerstprogramma van traditionele a capella Engelse carols (serieus en vrolijk), moderne kerstliederen (van o.a. Karl Jenkins, Philip Stopford en Morten Lauridsen) en ontroerende Nederlandse liederen, deels in samenzang. Verder stonden Bogoroditse Devo van Rachmaninoff en twee bijzondere Oekraïense kerstliedjes op het programma. Het koor was heel blij om eindelijk na de lange coronajaren zonder uitvoering er weer te staan.

We hadden nog wel wat pech vanwege meerdere zieke leden, maar alle stemsoorten waren evenwichtig vertegenwoordig. Na afloop was er glühwein en kerststol voor iedereen.

Alle bezoekers willen we hartelijk danken voor jullie komst en het enthousiast meedoen met de samenzangliederen. Hopelijk tot ons volgende concert, 5 maart 2023 in Norg!

Rustig voorbereiden….