Even voorstellen…

Het Drents Vocaal Ensemble (1980) is een gemengd vierstemmig kamerkoor van 25 leden, met wortels in Borger en omgeving dat inmiddels leden afkomstig uit heel Drenthe heeft. We zingen a capella klassieke kamermuziek, van middeleeuws tot modern repertoire.

Wekelijks buiten de schoolvakanties repeteren we op woensdagavond van 19.45 – 21.45 in de Dorpskerk, Brink 8, in Gieten, in een fijne akoestische ruimte. Sinds januari 2022 werken we samen met dirigente Viola Land. Na de coronatijd zijn we een periode van heropbouw ingegaan. Wij werken aan klank- en stemvorming en aan nieuw repertoire. Op de repetities ligt hierop de nadruk. Partijen worden ook daar wel gestudeerd, maar noten studeren doen we thuis met behulp van bladmuziek en midi-files. Minimaal één keer per jaar organiseren we een studiedag om intensief te werken aan de kwaliteit van de koorklank, als onderdeel van de voorbereiding op een concert.

Nieuwe zangers gezocht!

Het Drents Vocaal Ensemble zit in een periode van heropbouw. Kijk onder Concertarchief voor een indruk van ons repertoire. We zoeken enthousiaste zangers in alle stemgroepen – op dit moment met name sopranen en tenoren die serieus willen werken en genieten van het samen zingen.
Regelmatig houden wij speciale open repetities. Maar ook daarbuiten bent u welkom om kennis te maken.

DVE uitnodigen?

DVE staat open voor optredens op uitnodiging. We zingen bijvoorbeeld een ruim repertoire aan Engelse christmas carols. Op aanvraag kan ook medewerking worden verleend aan kerkdiensten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris Mieke Sipma, secretariaat@drentsvocaal.nl.

Word donateur!

Het Drents Vocaal Ensemble verzorgt ieder jaar een concertprogramma. De kosten daarvoor nemen jaarlijks toe. Wij streven naar uitbreiding van het ledental en doen verschillende acties om de financiële positie te versterken. De steun van mensen die het koor een warm hart toedragen, is daarbij zeer welkom. Wilt u ons koor eenmalig of als reguliere donateur (minimaal € 25,- per jaar) steunen, dan kan dat. Stuur een mail naar secretariaat@drentsvocaal.nl en meld u aan als donateur. Of maak o.v.v. donatie een bedrag over op NL51RABO 0309228832 t.n.v. DVE Borger. Donateurs krijgen een vrijkaart voor een concert per kalenderjaar.