Dirigent

Viola Land werd geboren op de Krim, in de toenmalige Sovjet-Unie (1981). Zij studeerde piano en zang in Oekraïne en Rusland en kwalificeerde zich in pedagogische en didactische wetenschappen aan de Universiteit voor de Kunsten. Zij was onder andere concertmeester en concertpianiste aan het Staats Muziektheater op de Krim (2006-2012). Zij heeft ruime ervaring met het leiden van kinder- en volwassenenkoren. In 2012 kwam zij naar Nederland, ‘de liefde achterna’, waar zij haar muzikale activiteiten voortzette.

Ze speelt in concerten als solist en/of in samenwerking met vocalisten en instrumentalisten. Verder begeleidt zij verschillende koren op de piano. Met het Drents Vocaal Ensemble wil ze werken aan het opbouwen van een mooi repertoire en toewerken naar mooie concerten.

Viola over zingen in een koor

‘In een koor zingen is een manier van je creativiteit en jezelf uiten. Ieder mens heeft die scheppingskracht in zich, maar niet iedereen kan het alleen uiten. Maar in een koor, doe je en kun je het samen.’

‘Sommige mensen geven om de woorden in een koorstuk, andere vinden het verhaal of het plot dat door de muziek wordt verteld, belangrijk. Voor de ander gaat het om de klank, om ritme, om samen zijn. Ik denk dat iedereen hoort in deze kunst wat dicht bij hem staat. In elk geval is zingen in het koor iets voor iemand wiens ziel ontwaakt is. In de uitvoering van muziek stijgt een mens als het ware boven het alledaagse uit en in die tijd zal hij een gevoel van iets hoogs, of misschien groter dan zichzelf, in zijn ziel dragen. Voor mij is het heel fijn om daaraan bij te dragen. Het zal na corona wat tijd kosten om weer met elkaar een mooie klank op te bouwen, maar het koor is enthousiast!’