Kortweg

Algemeen

Het Drents Vocaal Ensemble werd opgericht op 30 december 1980. Het koor is een gemengd kamerkoor en zingt in principe a capella klassieke kamermuziek, van middeleeuws tot modern. Wekelijks buiten de schoolvakanties repeteren wij enthousiast en geconcentreerd op de woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Dorpskerk de Gieten, Brink 8 in Gieten.
Kandidaat-leden kunnen enkele keren meeluisteren en/of meerepeteren. Vervolgens doen zij een stemtest bij de dirigent, waarbij een van de bestuursleden aanwezig is. Daarna ben je aspirant-lid voor een wederzijdse proeftijd van twee maanden, waarna je volledig lid bent.

Dirigent

Na bijna 12,5 jaar is in onderling overleg de samenwerking met dirigent Bernard Slofstra per september 2020 beëindigd. Zijn aanpak, het klankgeoriënteerd zingen onder meer volgens de inzichten van Lichtenberg, werd zeer gewaardeerd. Intussen is het koor op zoek naar een nieuwe dirigent, waarbij de corona lockdowns voor vertraging hebben gezorgd.

Lid worden?

Kom erbij! Momenteel hebben wij grote behoefte aan versterking bij vooral de bassen, tenoren en alten (zie Zangers gezocht!). Belangstellenden kunnen enkele repetities bijwonen en vervolgens een stemtest doen. Is je belangstelling gewekt? Stuur dan een mail aan het secretariaat via secretariaat@drentsvocaal.nl. We nemen dan contact met je op.

Contributie

De contributie bedraagt € 30,- per maand (12x per jaar).

Donateurschap

Draagt u ons koor een warm hart toe? Voor slechts € 25,- per jaar bent u al donateur en heeft u recht op een vrijkaart voor een van de uitvoeringen.

Privacy statement

Het Drents Vocaal Ensemble gaat prudent en volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens met persoonsgegeven van (aspirant-)leden, donateurs en andere relaties van het koor om. Hier vindt u onze privacy verklaring.