Agenda

Het Drents Vocaal Ensemble repeteert in de Dorpskerk, Brink 8 in Gieten. Elke woensdagavond van 20:00 – 22:00 uur, behalve in de schoolvakanties.

Komende activiteiten

Hervatting repetities 25 augustus 2021
Na een moeilijk jaar vanwege covid-19 en het doorstaan van twee langdurige lockdowns, hoopt het koor kort na de zomervakantie te kunnen starten onder leiding van een nieuwe dirigent en weer verder te bouwen aan het repertoire van veelal a capella koormuziek van middeleeuws tot modern.
Zangers die eens willen komen luisteren naar het koor zijn van harte welkom een repetitie bij te wonen. Belangstellenden kunnen daarvoor contact opnemen met het secretariaat.
DVE uitnodigen?
DVE staat open voor optredens op uitnodiging. Incidenteel werken we ook mee aan kerkdiensten. We zingen o.a. een ruim repertoire aan Engelse christmas carols. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.