Even voorstellen…

Het Drents Vocaal Ensemble (1980) is een gemengd vierstemmig koor van ca. 22 leden, met wortels in Borger en omgeving dat inmiddels leden afkomstig uit heel Drenthe heeft. We zingen a capella klassieke kamermuziek, van middeleeuws tot modern repertoire.

Wekelijks buiten de schoolvakanties repeteren we op woensdagavond van 20.00 – 22.00 in de Dorpskerk, Brink 8, in Gieten, in een fijne akoestische ruimte, onder leiding van dirigent Bernard Slofstra. Een veelzijdige en inspirerende docent en dirigent die o.a. het klankgeoriënteerd zingen volgens de inzichten van de Lichtenberger methode uitdraagt. Op de repetities ligt de nadruk op stemvorming en koorklank, het studeren van de partijen doen we thuis met behulp van bladmuziek en midi-files. Minimaal één keer per jaar is er een studiedag om intensief te werken aan de kwaliteit van de koorklank, als onderdeel van de voorbereiding op een concert.

Alten en bassen gezocht

Het Drents Vocaal Ensemble breidt zich uit, verandert en vernieuwt. Kijk onder Concerten of onder Muziek voor een indruk van ons repertoire. We zoeken enthousiaste zangers (met name alten, bassen en tenoren) die serieus willen werken en genieten van het samen zingen.
Regelmatig houden wij speciale open repetities. Maar ook daarbuiten bent u welkom om kennis te maken. Wij oefenen elke woensdagavond buiten de schoolvakanties sinds september 2018 in de Dorpskerk te Gieten, Brink 8, van 20:00 tot 22:00 uur.

(bijna) 40 jaar jong

In 2015 verzorgde het Drents Vocaal drie uitvoeringen van een prachtig jubileumconcert. In Norg, Odoorn en Oudleusen (Dalfsen, Overijssel) werd een programma met een selectie uit het brede repertoire van middeleeuwen tot modern uitgevoerd, aangevuld met de St-Jorismis van Herman Finkers. Voor dit programmaonderdeel werd een speciaal projectkoor geworven, dat alle concerten heeft meegezongen. Meer info: zie Concerten.

Voor het lustrum van 2020 wordt voor de muziek een proeverij van oude en nieuwe muziek samengesteld, een preuve van de kwaliteit van het koor, van middeleeuws tot modern.

DVE uitnodigen?

DVE staat open voor optredens op uitnodiging. We zingen bijvoorbeeld een ruim repertoire aan Engelse christmas carols. Op aanvraag kan ook medewerking worden verleend aan kerkdiensten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Word donateur!

Het Drents Vocaal Ensemble verzorgt ieder jaar een concertprogramma. De kosten daarvoor nemen jaarlijks toe. Wij streven naar uitbreiding van het ledental en doen verschillende acties om de financiële positie te versterken. De steun van mensen die het koor een warm hart toedragen, is daarbij zeer welkom. Wilt u ons koor eenmalig of als reguliere donateur (minimaal € 25,- per jaar) steunen, dan kan dat. Stuur een mail naar secretariaat@drentsvocaal.nl en meld u aan als donateur. Of maak o.v.v. donatie een bedrag over op NL51RABO 0309228832 t.n.v. DVE Borger. Donateurs krijgen een vrijkaart voor een concert per kalenderjaar.