Alle stemgroepen welkom!

Het Drents Vocaal Ensemble repeteert in de Dorpskerk, Brink 8 te Gieten, in een mooie ruimtelijke akoestiek. Zangers uit Gieten en omstreken, die belangstelling hebben om te komen zingen bij ons kamerkoor – wij hebben op dit moment extra behoefte aan bassen en tenoren – worden van harte uitgenodigd om eens een repetitie bij te wonen, te luisteren of mee te zingen. Geheel vrijblijvend!

Nu is een goede tijd om in te stappen: wij willen het volgende koorseizoen, als hopelijk corona voldoende onder controle is, onder leiding van een nieuwe dirigent herstarten. Vanaf 25 augustus 2021 hervatten wij de repetities in de Dorpskerk. Graag wel van tevoren aanmelden bij secretaris Mieke Sipma, secretariaat@drentsvocaal.nl

Drents Vocaal weer gestart!

Eindelijk was het aan het einde van ons koorseizoen weer mogelijk om face-to-face te oefenen! Nadat een deel van het koor een proefproject met Jamulus had gedaan om er in elk geval ervaring mee op te doen, was het een verademing om weer met elkaar in onze mooie Dorpskerk in Gieten te kunnen zingen. Op 30 juni hebben wij dat, uiteraard coronaproof gedaan!

Het koor houdt nu de zomerstop om direct na de zomervakantie op de woensdagavond de repetities weer te hervatten. De eerste is op 25 augustus. Zangers in alle stemgroepen die ons koor willen komen versterken, zijn van harte welkom om een repetitie te bezoeken. Het koor beoogt om een doorstart te maken onder leiding van een nieuwe dirigent, naar welke wij nog op zoek zijn, een proces dat door corona een tijdlang stil heeft gelegen.

Om een repetitie vanaf eind augustus bij te wonen, kunt u zich aanmelden bij secretaris Mieke Sipma via secretariaat@drentsvocaal.nl.

U bent van harte welkom!

Drents Vocaal zoekt nieuwe dirigent

Het Drents Vocaal Ensemble heeft per 30 juni 2021 na wederom een lange periode van lockdown onder het coronaprotocol de fysieke repetities op de rand van het koorseizoen hervat. Corona heeft ook voor ons koor veel roet in het eten gegooid. De lustrumconcerten gepland voor november 2020 konden geen doorgang vinden, en daardoor hebben wij nog voor dat geplande gezamenlijke afscheid, in goed overleg de samenwerking met dirigent Bernard Slofstra, na bijna 12,5 jaar verbondenheid met het koor beëindigd. 

Het koor wil nu na de zomervakantie een doorstart maken, na een overgangsfase waarin buiten de lockdowns een aantal enthousiaste en muzikaal onderlegde leden voor het koor hebben gestaan. Wij zoeken daarvoor een nieuwe dirigent voor de woensdagavond, die kort na de zomervakantie een proefdirectie kan doen.

U kunt uw sollicitatie en cv insturen naar de sollicitatiecommissie, per mail gericht aan Gerdie Kienhorst, penningmeester@drentsvocaal.nl. Graag ontvangen wij die voor 1 augustus a.s. In augustus willen we graag (per Zoom) gesprekken plannen. Het is de bedoeling om maximaal drie kandidaten voor een proefdirectie te vragen. Wij plaatsen de vacature ook op www.dirigentenbemiddeling.nu 

Concert Peace groot succes

Drents Vocaal Ensemble en Kamerkoor Marum Studiedag 5 oktober 2019 (foto: Liesbeth van Rees)

Het gezamenlijke concert van het Drents Vocaal Ensemble en Kamerkoor Marum waaraan het Veenkoloniaal Symfonieorkest zijn medewerking verleende en dat op 9 november plaatsvond in Kerk de Hoeksteen in Leek, viel in goede aarde. Het doel, om met bijzondere (koor)muziek in een uniek evenement een breder publiek te trekken, is bereikt. Het publiek heeft blijkens het applaus de bijzondere combinatie van a capella en begeleide kamerkoormuziek (Whitacre en Jenkins), moderne (Jenkins) en klassieke orkestmuziek (Beethoven en Schumann) én filmmuziek zeer gewaardeerd. In de uitvoering werkten Lubertus Leutscher, dirigent van het VKSO en Bernard Slofstra, dirigent van beide kamerkoren, samen. Hoogtepunt was wel Symphonic Adiemus van Karl Jenkins, dat koor en orkest als toegift nog eens hebben uitgevoerd.

Het concert werd mede georganiseerd door Stichting Klassiek Leek e.o., die regelmatig concerten organiseert in Leek en omgeving.

Koren en orkest aan het werk (foto: Henk Drenth)

Bernard Slofstra dirigeert orkest en koren (foto: Henk Drenth)

Lubertus Leutscher dirigeert orkest en koren (foto: Henk Drenth)