Nieuwe zangers welkom!

Het Drents Vocaal Ensemble repeteert in de Dorpskerk, Brink 8 te Gieten, in een mooie ruimtelijke akoestiek. Zangers uit Gieten en omstreken uit alle stemgroepen die belangstelling hebben om te komen zingen bij ons kamerkoor worden van harte uitgenodigd om eens een repetitie bij te wonen, te luisteren of mee te zingen. Geheel vrijblijvend!

De repetitie is op de woensdagavond van 19:45-21:45 uur.

Graag wel van tevoren aanmelden bij secretaris Mieke Sipma, secretariaat@drentsvocaal.nl

Open repetitie 25 mei

Ook op woensdag 25 mei zetten we de deuren open in het kader van de actie ‘Zet je koor op de kaart’. Geïnteresseerde alten, tenoren, bassen en sopranen zijn van harte welkom om de sfeer te proeven én mee te doen. Vanaf 19:30 inloop en van 19:45-21:45 vindt de repetitie plaats in de Dorpskerk, Brink 8, in Gieten. Kom luisteren en meedoen onder leiding van onze per 1 maart jl. officieel aangetreden dirigente Viola Gluzman. We werken aan de opbouw van een mooie koorklank en een eigenzinnig repertoire. Bent u verhinderd, dan bent u ook van harte welkom op een gewone woensdagavond.