Concert Peace groot succes

Drents Vocaal Ensemble en Kamerkoor Marum Studiedag 5 oktober 2019 (foto: Liesbeth van Rees)

Het gezamenlijke concert van het Drents Vocaal Ensemble en Kamerkoor Marum waaraan het Veenkoloniaal Symfonieorkest zijn medewerking verleende en dat op 9 november plaatsvond in Kerk de Hoeksteen in Leek, viel in goede aarde. Het doel, om met bijzondere (koor)muziek in een uniek evenement een breder publiek te trekken, is bereikt. Het publiek heeft blijkens het applaus de bijzondere combinatie van a capella en begeleide kamerkoormuziek (Whitacre en Jenkins), moderne (Jenkins) en klassieke orkestmuziek (Beethoven en Schumann) én filmmuziek zeer gewaardeerd. In de uitvoering werkten Lubertus Leutscher, dirigent van het VKSO en Bernard Slofstra, dirigent van beide kamerkoren, samen. Hoogtepunt was wel Symphonic Adiemus van Karl Jenkins, dat koor en orkest als toegift nog eens hebben uitgevoerd.

Het concert werd mede georganiseerd door Stichting Klassiek Leek e.o., die regelmatig concerten organiseert in Leek en omgeving.

Koren en orkest aan het werk (foto: Henk Drenth)

Bernard Slofstra dirigeert orkest en koren (foto: Henk Drenth)

Lubertus Leutscher dirigeert orkest en koren (foto: Henk Drenth)